VELOUR NUBUK CARE SPRAY SHOEBOY´S 200 ml

Kód: 10343/CER 10343/CIR 10343/HNE 10343/MOD Zvolte variantu
219 Kč
Skladem (>1 ks) Skladem (>1 ks) Skladem (>1 ks) Skladem (>1 ks) Zvolte variantu
Varianta
Vyživující sprej na semiš (velur) a nubuk. Oživuje barvy a dodává vláčnost kůži
 
OK sprej na semiš a nubukovou kůži
OK výživa a impregnace, na semišové boty, bundy i kabelky
OK kůži zvláční a pomáhá impregnovat proti vodě
OK chrání proti zašpinění a oživuje barvu
OK pokud materiál není flekatý či vyšisovaný, doporučujeme zvolit bezbarvý odstín, jsou -li na obuvi fleky nebo je vybledlá, doporučujeme vybrat odpovídající barevný odstín - ten barvu sjednotí
OK záruka kvality značky SHOEBOY´S od německého výrobce Bergal, nico & Solitaire GmbH

 

  POUŽITÍ
 1. odstraňte z obuvi hrubé nečistoty, bláto, písek apod.
 2. nastříkejte ze vzdálenosti ca. 20-30 cm, rovnoměrně po celé ploše výrobku, nepromáčejte
 3. v případě potřeby nástřik po zaschnutí opakujte
 4. nazávěr po zaschnutí impregnujte, záleží na typu materiálu

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vyživující sprej na semiš (velur) a nubuk. Oživuje barvy a dodává vláčnost kůži
 
OK sprej na semiš a nubukovou kůži
OK výživa a impregnace, na semišové boty, bundy i kabelky
OK kůži zvláční a pomáhá impregnovat proti vodě
OK chrání proti zašpinění a oživuje barvu
OK pokud materiál není flekatý či vyšisovaný, doporučujeme zvolit bezbarvý odstín, jsou -li na obuvi fleky nebo je vybledlá, doporučujeme vybrat odpovídající barevný odstín - ten barvu sjednotí
OK záruka kvality značky SHOEBOY´S od německého výrobce Bergal, nico & Solitaire GmbH

 

  POUŽITÍ
 1. odstraňte z obuvi hrubé nečistoty, bláto, písek apod.
 2. nastříkejte ze vzdálenosti ca. 20-30 cm, rovnoměrně po celé ploše výrobku, nepromáčejte
 3. v případě potřeby nástřik po zaschnutí opakujte
 4. nazávěr po zaschnutí impregnujte, záleží na typu materiálu

 

POVINNÉ INFORMACE (IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI):

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

P501 Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:
propan-2-ol

 

Doplňkové parametry

Kategorie: IMPREGNACE - KRÉMY - ČISTIDLA - doplňky na boty - doplňky
#sizes_table#: hidden