Impregnace na boty a textil NANO PROTECT 400ml + lžíce ERGO 42cm

Kód: 10415
Tip
398 Kč –7 %
impregnace na boty a textil nano protect 400 ml lzice ergo 42cm
398 Kč –7 % 369 Kč
Skladem (>1 ks)

shoeboys-logo-superfit-store-        made-in-germany-superfit-store

Zvýhodněná SADA impregnace NANO + lžíce ERGO 42cm

OK sprej na impregnaci proti vodě a špíně např. soli (usnadňuje čištění)
OK doporučený pro všechny TEX-ové membrány (GORE-TEX® atp.)
OK vytváří jemnou NANO vrstvu - voda stéká po materiálu a oplachuje nečistoty
OK s technologií hydrocontrol pro lepší prodyšnost membrá
OK vhodný na kůži (useň), textil, semiš, velur a nubu, kabelky, stany, deštníky atd.
OK SUPER na všechny tenisky, botasky a sneakers 
   
no není vhodný na lakovanou, maštěnou kůži a koženku

 

  LŽÍCE ERGO 42cm
OK Lžíce na boty 42cm
OK kvalitní plast - nelámavý
  Barva lžíce bude dodána dle skladovosti

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Univerzální impregnační sprej na obuv a textil, který zabraňuje vnikání vody a vytváří unikátní NANO vrstvu. 

OK sprej na impregnaci proti vodě a špíně např. soli (usnadňuje čištění)
OK doporučený pro všechny TEX-ové membrány (GORE-TEX® atp.)
OK vytváří jemnou NANO vrstvu - voda stéká po materiálu a oplachuje nečistoty
OK s technologií hydrocontrol pro lepší prodyšnost membrá
OK vhodný na kůži (useň), textil, semiš, velur a nubu, kabelky, stany, deštníky atd.
OK SUPER na všechny tenisky, botasky a sneakers 
   
no není vhodný na lakovanou, maštěnou kůži a koženku

 

  LŽÍCE ERGO 42cm
OK Lžíce na boty 42cm
OK kvalitní plast - nelámavý

 

POVINNÉ INFORMACE (IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI):

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

P501 Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:
n-oktan

Doplňkové parametry

Kategorie: VÝHODNÉ SADY NA BOTY - doplňky na boty - doplňky
#sizes_table#: hidden